Povestea primilor Viconți

Acum 245 de ani, Valahia Unită era formată din 54 de voievodate.

Voievodatele s-au ajutat întotdeauna între ele, atât economic, cât și militar, la baza colaborării stând mereu căsătoriile între familiile domnitorilor.

În primăvara anului 7192, o molimă devastatoare a decimat peste o treime din populația valahă. Mai mult, țările dușmane au profitat de slăbiciunea voievodatelor și au invadat granițele.

A fost o vreme grea pentru valahi.

Deznădăjduiți, voievozii s-au strâns în fața porților Turnului-de-Fildeș și au implorat Maestrul Luminat să aibă milă de popoarele lor.

Maestrul, înfățișându-se lor sub forma unei mândre falnice, le-a promis bunăstare, însă cu o condiție sub forma unei ghicitori:

De pestă și de vrăjmași veți scăpa doar prin focul iadului! Uniți-vă sub cei nouă Sori și veți fi mântuiți!

Voievozii și cei mai înțelepți dintre Magi s-au sfătuit la poalele Turnului trei zile și trei nopți, încercând să dea de cap ghicitorii. Nedumeriți, au mai bătut o dată la porțile cetății, însă nu au mai fost primiți de mândra falnică. În schimb, o fetiță cu fața de înger i-a întâmpinat în ceas de noapte, când rugăciunile lor de peste zi amuțiseră.

Fetița le zise:

Când o fi lună nouă în Cuptor, dați-vă fii pe mâinile Diviei. Cei de scapă vor fi Sorii voștri, stăpâni peste vlahi cu numele vostru.

Deși unii domnitori scuturară din cap, cei mai treji înțeleseseră ordinul venit din partea Maestrului Luminat. Într-o săptămână, în noaptea din Iulie când avea să fie lună nouă, voievozii trebuiau să își trimită fii în Tunurile Diviei, o rețea de labirinte întortocheate din munți, din care puțini se mai întorceau cu viață.

Un voievod a refuzat, la plânsetele muierii. Apoi a urmat al doilea. Apoi al treilea. Și așa mai departe, până când în următoarea zi voievozii, căzând de comun acord să ceară altă întocmeală, bătură a treia oară la porțile Turnului. De data aceasta, a ieșit o bunică bătrână, gheboșată de vreme și care s-a proptit de un toiag când le-a vorbit:

De nu vreți să vărsați sângele vostru, vărsați sânge de străin. Cei nouă Sori se vor scălda în focul din Mildin și vor fi stăpâni peste vlahi cu numele lor.

După ce se mai povățuiră o dată, toți voievozii fură de acord cu propunerea Maestrului Luminat. Au dat sfoară în țară, promițându-le flăcăilor cutezători mâinile celor mai frumoase fete de nobili și scaunele noilor regate.

Vitejii s-au strâns cu sutele la bazele Semenicilor Mijlocii în cea mai călduroasă noapte a lui Cuptor, când pe cer nu se vedea luna, și au îndrăznit să intre în Tunurile Diviei.

Voievozii s-au îndreptat spre râul Mildin, râu ce izvorăște din inima munților Semenicii Mari și străbate țara trecând și prin munții Semenicii Mici, unde formează Defileul Dragonilor, cunoscut ca și Focul Mildinului. În preajma defileului au poposit domnitorii noștri, unde au așteptat zile în șir ca să apară vreun flăcău din munți. Nimic.

Apoi, în zorii primei zile din Gustar, munții au răsunat năprasnic, făcând pământul să se cutremure. Nouă dragoni fioroși zburară în defileu, fiecare condus de către un flăcău voinic. Flancați de dragoni, feciorii și-au cerut răsplata.

Uluiți de faptă și înspăimântați de dragonii care păreau a fi controlați fără cristale, voievozii se înduplecară și, rând pe rând, îi recunoscură pe cei nouă viteji ca fiind stăpânii lor. Voievozii au rămas boieri pe pământurile lor, însă acum trebuiau să se închine altora.

Nimeni nu știa însă cum să împartă 54 de voievodate în nouă, așa că tot alaiul s-a înfățișat din nou Turnului-de-Fildeș. Acum, nu veni nimeni la porți, ci Sorii fură lăsați să intre în cetate, unde fură unși de Maestrul Luminat ca viconți ai Turnului. Sub ochii Maestrului și-au împărțit pământurile după bunul lor plac.

  • Aaron, abilul, a luat cele 4 voievodate de la Marea Nocturnă și a format Aquinoxul.
  • Domian, deșteptul, a luat cele 6 voievodate la vest de Defileul Mildinului, domnind peste Țiharhul-de-Sus.
  • Eon, eliberatorul, a luat cele 5 voievodate din Nord-Vest, fiind viconte peste Nem.
  • Hifocle, harnicul, a luat cele 6 voievodate din centru, devenind vicontele Imcipiului.
  • Nicolae, neînduplecatul, a luat cele 5 voievodate la est de Defileul Mildinului, fiind viconte peste Semplak.
  • Ovidius, oacheșul, a luat cele 9 voievodate din Est, domnind peste Regalo.
  • Palinur, plăcutul, a luat cele 5 voievodate din sud-vest, fiind vicontele Țiharhului-de-Jos.
  • Sebian, sfătuitorul, a luat celelalte 7 voievodate din centru, devenind conducătorul Menuitului-de-Nord.
  • Xantip, xenofilul, a luat cele 7 voievodate din sud, domnind peste Menuitul-de-Sud.

Proaspăt unși ca viconți și însurați cu cele mai istețe copile de voievozi, cei nouă viteji s-au îndreptat spre granițele ocupate, urmați miraculos de o armată de dragoni. Cu ajutorul dragonilor, viconții au trecut prin foc dușmanii și de atunci nimeni nu a mai cutezat să cucerească pământurile valahilor.

***

Perioada de timp în care o anumită familie de viconți a condus un ținut se cheamă Verența.

Fiecare viconte a condus după bunul lui plac, la fel și fii lor. Însă unii nu au avut niciodată fii, ci fiice, pe care au trebuit să le mărite cu fii altor viconți. Astfel au fost Verențe care au apus, în locul lor instaurându-se o nouă Verența. Nicio Verență originală nu a rezistat trecerii timpului.

Odată cu Revoluția ce s-a încheiat în 7337, viconții care au supraviețuit au fost trimiși să trăiască în exil, doar unuia fiindu-i permis să rămână și să conducă în Casa Guvernului. Viconții din exil au fost deposedați de avere, însă nu galbenii sau pământurile sunt cele mai de preț posesii ale unui viconte, ci puterile mistice ce le permit să controleze dragonii fără ajutorul cristalelor. Fiecare familie de viconte și-a găsit adăpost sub acoperișul împăraților și regilor din afara granițelor Valahiei. Sângele lor poate nu mai este considerat sfânt de către valahi, însă este recunoscut astfel de către străini.

Fă cunoștință cu viconții rămăși în viață în cărțile viitoare VVP. Câți dintre ei au supraviețuit?

Published by Dr. Laura S. Götz

Gynaecologist, transformational therapist and international author. I enjoy passing on prescriptions for a happy life!

2 thoughts on “Povestea primilor Viconți

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: